Υπηρεσίες

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελεί τον πυρήνα των εργασιών της ACAD. Η εξειδικευμένη ομάδα της ACAD, στοχεύει στη δημιουργία αρχιτεκτονικού σχεδίου, απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του πελάτη. 

Μέσα στα χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα εξαιρετικό portfolio, το οποίο καλύπτει κάθε ανάγκη εμπορικής αρχιτεκτονικής αλλά και αρχιτεκτονικής οικιστικών project. Χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση 360ο, μπορούμε να υποστηρίξουμε κάθε project, από το Α έως το Ω. 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ακολουθείται από την υλοποίηση του έργου, κατά την οποία η ACAD είναι παρούσα, για να εξασφαλίσει την απόλυτη συνέπεια, αλλά και ποιότητα του έργου. 

Αναλαμβάνοντας την κατασκευή, την τοποθέτηση, την εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων, χρησιμοποιώντας συνεργαζόμενα, εξειδικευμένα συνεργεία, αλλά και την γενικότερη επίβλεψη του έργου, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα στον πελάτη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο επαγγελματικός εξοπλισμός ενός χώρου πρέπει να διευκολύνει της καθημερινές λειτουργίες του χώρου αυτού, να εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία του, και να συμπληρώνει το σχεδιασμό του. 

Γι’ αυτό η ACAD προσφέρει σύγχρονες λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού, συνεργαζόμενη με τους πρωτοπόρους προμηθευτές κάθε τομέα, αλλά προτείνει και ειδικές, custom κατασκευές τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στις εμπορικές και σχεδιαστικές ανάγκες του χώρου.