Βήμα 4. Μελέτη - Ανάλυση - Τεχνογνωσία

Στρατηγική συμβουλή

Δημιουργία ιδέας - Συναινετικός εντοπισμός της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί - Συμφωνία - Δημιουργική συνάντηση.

Εργαλείο : Merchandise'Kit για την ανάλυση και την βελτιστοποίηση της γκάμας των προιόντων. Σύσταση νέων αρχιτεκτονικών ανίχνευσης, διατηρησιμότητας, προώθησης, εμπορικοποίησης, σχέσεων εγγύτητας.

 

 

acad-services4