Βήμα 6. Πραγματοποίηση

Εφαρμογή της ιδέας.

Φάση τεχνικών μελετών.

Φάκελος σχεδίων APS/APD/DCE

Ανάθεση έργου

Επίβλεψη εργασιών

Σεβασμός σχεδίου και εργαταξίου

acad-services1