Βήμα 7. Κατασκευή καί Παραγωγή

Διεθνής πλατφόρμα λογιστικής καί ενσωματωμένης παραγωγής.

Τεχνική μελέτη

Γραμμή παραγωγής και κατά παραγγελία παραγωγή

Χρησιμοποιούμενα υλικά : Ξύλο - Γυαλί - Μέταλλο - Πλαστικό.

acad-services1