Βήμα 5. Δημιουργία της ιδέας

Δημιουργική απεικόνιση της ιδέας.

Τρισδιάστατη αναπαράσταση : Αρχιτεκτονική Δημιουργία

Σχέδιο : Εύρεση ταυτότητας  - Τάσεις - Σχέδιο προιόντος  - Έρευνα και ανάπτυξη  - Υποβολή των μοντέλων και τών σχεδίων που δημιουργήθηκαν, της επωνυμίας και της ευρεσιτεχνίας - Πρωτότυπο - Τελειοποίηση.

Εργαλείο : το Visual Communication Kit, για τήν κατάδειξη της έκφρασης ταυτότητας του χώρου μέσω διαδραστικής και εξατομικευμένης επικοινωνίας. Η διαφορετικότητα μέσω της καινοτομίας, η εγγύηση της ποιότητας, η συνοχή και απόδοση του συνόλου, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες σας μεσω της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού.

acad-services5