Βήμα 3. Σκέψη

Πρόβλημα προς επίλυση

Παρατήρηση της τρέχουσας θέσης - Προσδιορισμός του μελλοντικού οράματος - Προκλήσεις που θα απαντηθούν -  Καθαρισμός ιδιαιτεροτήτων - Θέσπιση καταλόγου υποχρεώσεων.

Εργαλέιο : Το Task Schelduling kit  για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για το σημείο πώλησης και τίς ιδιαιτερότητες του . Δημιουργία εμπορικών επιδόσεων, θέσπιση οργανώσεων και βελτιστοποίηση της διαχείρησης του κεφαλαίου πελάτη, τη επιχείρησης, της επωνυμίας.

acad-services3