Βήμα 2. Προετοιμασία

Διάγνωση βάσει αναγκών

Ανάλυση της κατάστασης , του περιβάλλοντος χώρου , της αγοράς - Επισκόπηση - Έλενχος.

Εργαλείο : Το Interview Kit , πάνω απο 60 ερωτήσεις για τον έλενχο τον επιδόσεων και της αποδοτικότητας των πρακτικών, των συστημάτων και των υπαρχόντων εργαλειών.

Επισκόπηση για αύξηση της αποδοτικότητας.

Στόχος : Δημιουργία καινοτόμου λογικής.

 

acad-services2